OPŁATA ZA OBIADY - MAJ 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04
05.2022

Opłata za maj 2022r.: 64,00 zł (16 dni x 4,00zł)

Płatności za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto o numerze: 40 8142 0007 0302 9069 2000 0101 do dnia 10 tego każdego miesiąca. Tytuł wpłaty: imię i  nazwisko dziecka, klasa, wpłata za miesiąc.... 2022r. Nieobecności dziecka na obiadach  należy zgłaszać wyłącznie poprzez e-mail: stolowka@sp-niemcz.edu.pl - najpóźniej do godziny 8:30 danego dnia. Odpis będzie odliczony w następnym miesiącu.