KANDYDACI DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19
03.2021

Z dumą i ogromną radością informujemy, że trzech uczniów Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu ubiega się o stypendium w ramach Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego USKI Polska dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 „Zdobywaj Wiedzę i Świat” Stypendium otrzymują uczniowie za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach: naukowej, sportowej lub artystycznej, a także za szczególne zasługi dla swojego regionu. 

W oczekiwaniu na decyzję Kapituły Wewnętrznej, oceniającej osiągnięcia naszych uczniów i przyznającej stypendium na II semestr roku szkolnego 2020/2021, już teraz zachęcamy do udziału w głosowaniu na Maxa Kulikowskiego, Tomasza Olchowego oraz Patryka Stelmaszka. Głosy na naszych uczniów będzie można oddawać na stronie organizatorów programu stypendialnego w dniach od 30 marca do 30 kwietnia 2021 r. (po uruchomieniu głosowania na naszej stronie pojawi się link). 

Przed zagłosowaniem zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami zgłoszonych uczniów: 

MAX KULIKOWSKI (klasa VIII C) 

 1. Wyniki nauczania.

Wysokie wyniki w nauce – średnia powyżej 5.0 [kl. IV – śr. 5.64; kl. V – śr. 5.91; kl. VI – śr. 5.91; kl. VII – śr. 5.86; kl. VIII (I semestr) – 5.71]. 

Reprezentowanie szkoły z sukcesami w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i kuratoryjnych. 

 1. Szczególne osiągnięcia, wyniki naukowe, inne.
 1. Sukcesy w konkursach:
 1. a)wojewódzkich: Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Leona Wyczółkowskiego (finalista – 2020/2021);
 1. b)kuratoryjnych: Konkursprzedmiotowy z języka niemieckiego (laureat – 2020/2021); 
 1. c)szkolnych:

- Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta (III m-ce – 2017/2018); 

- Konkurs Przyrodniczy „Tajemnice przyrody kl. V” (I miejsce – 2017/2018); 

- Gra szkolna TIK-TAK” (II m-ce – 2017/2018); 

- Konkurs Plastyczny „Portret Agaty Mróz” w kategorii klas VII-VIII (wyróżnienie – 2019/2020). 

 1. Projekty badawcze.

Konkurs NAUKA DLA CIEBIE – praca w zespole przy opracowaniu projektu badawczego „Mouse Trap Car Challenge” (laureat – 2020/2021). 

 1. Nagrody za wyniki w nauce.

Nagroda Radnych Powiatu Bydgoskiego za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce i wzorowe zachowanie (2018). 

 1. Działalność społeczna.

Praca w szkolnym wolontariacie. 

 

TOMASZ OLCHOWY (klasa VIII A) 

 1. Wyniki nauczania.

Wysokie wyniki w nauce – średnia powyżej 5.0 [klasa IV – śr. 5.36; kl. V – śr. 5.27; kl. VI – śr. 518; kl. VII – śr. 5.07 oraz kl. VIII (za I semestr) – śr. 5.43]. 

Realizacja indywidualnego programu nauki w zakresie matematyki i informatyki na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Reprezentowanie szkoły z sukcesami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i kuratoryjnych. 

 1. Szczególne osiągnięcia, wyniki naukowe, inne.
 1. Sukcesy w olimpiadach i konkursach.
 1. a) międzynarodowych
 • z matematyki: Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (wynik bardzo dobry – 2016/2017; wyróżnienie – 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020); 
 1. b)ogólnopolskich:
 • z matematyki:  

- Konkurs MAT (dobry wynik – II m-ce w woj. kuj.-pom. - 2016/2017);  

- Konkurs ALFIK Matematyczny (bardzo dobry wynik – VII m-ce w woj. kuj.-pom. – 2018/2019);   

- Konkurs Matematyczny „Liga Zadaniowa” (III m-ce – klasy VI w woj. kuj.-pom. – 2018/2019; III m-ce – klasy VII w woj. kuj.-pom. – 2019/2020);  

- Olimpiada Wiedzy ARCHIMEDES.PLUS  Matematyka.Plus (laureat III stopnia – 2017/2018; laureat I stopnia – 2018/2019; laureat II stopnia – 2019/2020);   

 • z informatyki: Ogólnopolskie Mistrzostwa w Programowaniu PIX (I miejsce – 2018/2019); 
 1. c)kuratoryjnych:

- z informatyki: Konkursu przedmiotowy z informatyki (laureat – 2020/2021); 

- z chemii: Konkursu przedmiotowy z chemii (etap rejonowy – 2020/2021). 

 1. Działalność społeczna i pozaszkolna.
 2. a) praca w Samorządzie Uczniowskim,
 3. b) wsparcie informatyczne szkoły – stworzenie programu informatycznego do obsługi stołówki szkolnej,
 4. c) sukcesy w turniejach szachowych: Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GOK Osielsko (I m-ce – 2018); Mikołajkowy Turniej Szachowy (I m-ce – 2018).

 

 

PATRYK STELMASZEK (klasa VIII B) 

 1. Wyniki nauczania.

Wysokie wyniki w nauce – średnia powyżej 5.0 [kl. IV – śr. 5.83; kl. V – śr. 5.75; kl. VI – śr. 5.92; kl. VII – śr. 6.00; kl. VIII (I semestr) – 6.00]. 

Reprezentowanie szkoły z sukcesami w olimpiadach i konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich czy kuratoryjnych z wielu przedmiotów. 

 1. Szczególne osiągnięcia, wyniki naukowe, inne.
 1. Sukcesy w olimpiadach i konkursach:
 1. a)międzynarodowych: Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (wyróżnienie – 2019/2020);
 1. b)ogólnopolskich
 • język angielski:  

- Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Języka Angielskiego” (wyróżnienie – 2016/2017);   

- Ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego OLIMPUS (laureat 11. m-ca – 2016/2017; laureat 5. m-ca – 2018/2019); 

 • matematyka i informatyka:  

- Ogólnopolska Olimpiada ARCHIMEDES.PLUS Matematyka.Plus (laureat III stopnia – 2017/2018; laureat I stopnia – 2018/2019; laureat I stopnia – 2019/2020);   

- Konkurs Matematyczny „Liga Zadaniowa” (II m-ce w woj. kuj.-pom. - 2018/2019; III m-ce w woj. kuj.-pom.  2019/2020);  

- Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu PIX 2019 (laureat VI m-ca w grupie skilled – 2019/2020);  

- ALFIK Matematyczny (dobry wynik – IX m-ce w woj. kuj.-pom.  2019/2020); 

 • język polski:  

- ALFIK Humanistyczny (bardzo dobry wynik – III m-ce w woj. kuj.-pom. 2018/2019; bardzo dobry wynik – II m-ce w woj. kuj.-pom.  2019/2020);  

- Olimpiada Literatury oraz  Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych (finalista – 2020/2021); 

 1. c)wojewódzkich: Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Leona Wyczółkowskiego (II m- ce – 2020/2021);
 1. d)kuratoryjnych:

Konkurs przedmiotowy chemii (laureat – 2020/2021); 

- Konkurs przedmiotowy z fizyki (laureat – 2020/2021); 

- Konkurs przedmiotowy z języka hiszpańskiego (laureat – 2020/2021); 

- Konkurs przedmiotowy z języka polskiego (laureat – 2020/2021); 

- Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego (finalista – 2020/2021); 

- Konkurs przedmiotowy z matematyki (finalista – 2020/2021); 

 1. e)powiatowych

- Zespołowy Konkurs Języka Angielskiego (III m-ce – 2017/2018); 

- Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mistrz Arytmetyki” (II m-ce – klasy VI – 2018/2019); 

 1. f)szkolnych

- Konkurs Wiedzy o Australii (I m-ce – 2016/2017); 

- Konkurs Przyrodniczy „Tajemnice  przyrody kl. V” (I m-ce – 2017/2018); 

- Konkurs Wiedzy o Leonie Wyczółkowskim (II miejsce – 2019/2020). 

 1. Działalność społeczna.

- praca w Samorządzie Uczniowskim, 

- praca w szkolnym wolontariacie.